-en oase i villmarka

Ankomst og transport


Mange velger å besøke oss til beins, på ski eller sykkel, men om dere ønsker å komme dere rett inn til Jotka Fjellstue som et utgangspunkt for en tur på Finnmarksvidda, eller som siste stoppested før retur til Alta, tilbyr vi transport som gjør denne etappen både interessant og enkel – og samtidig en del av selve turen.

Sommer:
I sommerhalvåret tilbyr vi henting på Alta Lufthavn med biltransport, hvor vi kjører gjennom over Alta-elva, før vi svinger inn til høyre og oppover den lille jordbruksbygda i Tverrelvdalen, hvor dialekten til folk fra Østerdalen og Romsdal, som flyttet hit på 1800-tallet, preger språkdrakten. Etter å ha fulgt Tverrelva i om lag 40 minutter passerer vi «Stilla» og «nullpunktet» - der den historiske Alta-aksjonen for å stoppe kraftutbyggingen av Altaelva fant sted. Videre på ferden passerer vi også skiferbruddene som har levert takstein og steinmateriale til mange kjente bygninger rundt i verden, og som fortsatt er i drift. Etter en times tid er vi oppe ved Tutteberget, hvor vi enten kjører båt videre over to vann forbundet med en smal kanal, eller med ATV.

Det er også mulig å gå fra Tutteberget videre over til Jotka Fjellstue. Turen tar cirka 1,5 time, og på veien over fjellet har dere bl.a. muligheten til å se en tradisjonell samisk offerplass.

Vinter:
På vinteren henter vi dere på Alta Lufthavn, før vi kjører samme rute som sommerstid oppover Tverrelvdalen og frem til Tutteberget, hvor ferden fortsetter med snøscooter. Dersom dere ønsker er det mulig å spenne på skiene og kanskje få oppleve nordlyset på veien over vannene akkompagnert kun av vinden som synger over snøskavlene.


Priser transport

VÅR HISTORIE


Om Statens Fjellstuer
På midten av 1800-tallet opprettet den norske stat et nettverk av fjellstuer i Finnmark. På den tiden var veinettet ikke utbygd, så all ferdsel mellom bygdene foregikk til fots eller med hest og kjerre på dårlige kjerreveier på sommeren, og om vinteren på ski eller med hest- eller rein og slede. En dagsetappe var på 25-30 kilometer, så når statens embetsmenn skulle rundt på sine ærender måtte de ha noen steder å overnatte på turen.


De som driver fjellstuene kalles for Oppsittere, og den jobben går som oftest i arv. Den dag i dag er det Lisa som er oppsitter og driver den sammen med sin ektemann Steinar, og de har tre barn; Ulrikke, Peter og Elisabeth. Lisa har vokst opp på fjellstua, og hennes foreldre var oppsittere i 50 år, før Lisa og Steinar overtok i 2003. Her tar vi fortsatt tar imot turister og andre besøkende, og for å få et lite innblikk i livet vi lever på Jotka Fjellstue, kan dere ta en titt på dette programmet som er hentet fra Nrk tv: «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu».


Jotka Fjellstue ligger oppe på vidda på den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok, og er en av tre fjellstuer som fortsatt er i statens eie og fungerer til dels som den alltid har gjort. De to andre er de to neste på samme ruta; Mollesjok Fjellstue og Ravnastua.