Jotka Fjellstue ligger oppe på vidda på den gamle ferdselsåren mellom Alta og Karasjok, og er en av tre fjellstuer som fortsatt er i statens eie og fungerer til dels som den alltid har gjort. De to andre er de to neste på samme ruta; Mollesjok Fjellstue og Ravnastua.

De som driver fjellstuene kalles for Oppsittere, og den jobben går som oftest i arv. Den dag i dag er det Lisa som er oppsitter og driver den sammen med sin ektemann Steinar, og de har tre barn; Ulrikke, Peter og Elisabeth. Lisa har vokst opp på fjellstua, og hennes foreldre var oppsittere i 50 år før Lisa og Steinar overtok i 2003. Her kan dere se litt mer om livet vi lever på Jotka Fjellstue (hentet fra Nrk tv): «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu»

Jotka fjellstue / Fisking / Villmarksliv / Friluftsliv / Finnmarksvidda

 

Om Statens Fjellstuer
På midten av 1800-tallet opprettet den norske stat et nettverk av fjellstuer i Finnmark. På den tiden var veinettet ikke utbygd, så all ferdsel mellom bygdene foregikk til fots eller med hest og kjerre på dårlige kjerreveier på sommeren, og om vinteren på ski eller med hest- eller rein og slede. En dagsetappe var på 25-30 kilometer, så da statens embetsmenn skulle rundt på sine ærender måtte de ha noen steder å overnatte på turen.

Jotka fjellstue / Fisking / Villmarksliv / Friluftsliv / Finnmarksvidda